Kuruluşumuz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde, fakülte öğrencilerinin kendilerini gerçekleştirmesine destek olmak adına, 2008 yılında kurulmuş bir öğrenci kulübüyüz. "Geleceğimizi birlikte oluşturalım!" sloganıile kurulan kulübümüz, fakültenin en etkin kulübü olmakla birlikte öğrencilerin en çok tercih ettiği kulüptür.

Misyonumuz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeeğitim gören her öğrencinin, kendini geliştirmesineolanaksağlamakbizimilkgörevimizdir.Öğrencilerimize yeni bakış açıları kazandırmak vegeleceklerini daha parlak görebilmelerini sağlamakbaşlıca vazifelerimizden biridir. Yolun başında dediğimiz gibi, "Geleceğimizi birlikte oluşturalım!"

Vizyonumuz

Ülkemizin geleceği gençler olarak, yeniliklere öncüolmayı, hep birkaç adım sonrasını görmeyi amaçlıyoruz.Amaçlarımız doğrultusunda planlarımızı oluştururkensadece kendimize değil, tüm insanlığa faydalı olmayıhedefliyoruz. Biliyoruz ki iyi bir plan, iyi bir çalışmayı;iyi bir çalışma ise iyi bir ekibi gerektirir.