Genel

Sabit Faaliyet Kurulu Görev ve Tanımları

     Sabit Faaliyet Kurulumuz 15 kişiden oluşmaktadır ve görev tanımları aşağıdaki gibidir. Eğer Sabit Faaliyet Kurulunda yer almak istiyorsanız kayıt formunu doldurmadan önce bu belgeyi okumanız büyük önem arz etmektedir.


Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı):

     Kulüp içerisindeki faaliyetlerin düzenlenmesinden, sürdürülmesinden ve denetimden sorumludur. İyi fikirlerin hayata geçirilmesi ve kulübün organize edilmesi ana vazifesidir. Kulübün geri kalan üyelerinden hiçbir üstünlüğü yoktur.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Birinci Yardımcı):

     Kulüp içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin icrasından sorumlu konum. Aynı zamanda kulüp başkanına her türlü konuda destek ve fikir vermek, gerekli gördüğü hususlarda toplantı talep etmek, ihtiyaç dahilinde organizasyonlara yardım etmek ana vazifesidir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İkinci Yardımcı):

     Birinci yardımcıdan farklı olarak, öncelikli amacı kulüp denetimini sağlamak, departman başkanlarının raporlarını belirlenen sıklıkla toplamak ve başkana iletmek, yanlış giden bir şeyler varsa bunlara müdahale etmekle sorumludur.

     Her iki yardımcı da doğrudan Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri:

     Temel itibariyle kulüp işlerinde Yönetim Kurulu Başkanına yardım eden konumdur. Kulübümüzde bu konumda şu anki birinci sınıflara öncelik verilmesi düşünülmektedir.


Proje ve Organizasyon Departmanı:

     Daha önceden belirlenmiş yahut dönem içerisinde belirlenebilecek proje ve organizasyonların düzenlenmesinden, departman içi denetiminden ve mevcut denetimlerin belirlenen aralıklarla raporlanarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına (ikinci yardımcı) teslim edilmesinden sorumlu konumdur. Direk Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı bir şekilde çalışır. Yeni etkinliklerin, kariyer geliştirme gezilerinin ve/veya benzeri etkinliklerin düzenlenmesi ve kulüp üyeleri ya da gönüllüleri tarafından gelen etkinlik isteklerinin değerlendirilerek işleme konulması başkanın görevidir.

  •             Mesleki ve Akademik Gelişim Koordinatörü:

Öğrenciye yönelik kursların, ders takiplerinin ve ders notlarının öğrencilere ulaştırılmasından ve bunların yanında iş sağlayıcılar ile görüşüp öğrencilere iş ve staj imkanı sağlayacak olan koordinatörlük.

  •             Dijital Gelişim Koordinatörü:

     Kulübün dijital ortama entegresinden sorumlu koordinatör. Bugüne kadar düzenlediğimiz klasik etkinliklerin dijital ortama uyarlanabilirliği ya da dijital ortama yönelik ne tür faaliyetlerin yürütülebileceği üzerine kafa yoran koordinatördür.

Pazarlama Departmanı:

     Daha çok pazarlama karmasının tutundurma bileşeni üzerine kafa yoran, bunun yanında diğer bileşenleri de göz ardı etmeden kulübümüzün varlığına ve sürekliliğine katkı sağlayacak departman.

  •                Bilişim Koordinatörü:

     Bilişim koordinatörü kulüp web sitesinin tasarımı, kullanımı, güncellenmesi, hataların giderilmesi, teknik sorunların çözülmesi, etkinlik kayıt ve diğer meseleler için formların oluşturulması, form verilerinin takibinin yapılması ve bu verilerin saklanmasından sorumlu koordinatördür. Belirlenen aralıklarda departman başkanına rapor sunması zorunludur.

  •                 Sosyal Medya Koordinatörü:

      Kulüp sosyal medya hesaplarının güncellenmesi, gelen mesajların cevaplanması, gerek görüldüğü taktirde etkinliklerin duyurulması, etkinliklerde fotoğraf ve video çekilmesi ile sorumlu koordinatördür. Rapor sunma gibi bir zorunluluğu olmamasına karşın sosyal medya kullanımında pazarlama departmanına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmazsa görevine son verilebilir.

  •                  Basın Koordinatörü:

      Basın koordinatörü, pazarlama departmanı içerisindeki en kritik koordinatördür diyebiliriz. Gerçekleşen ve gerçekleşecek olan etkinlikler ile ilgili metinler hazırlanması bu koordinatörün görevidir. Bu koordinatör kulübümüzün web sitesinin (www.siyasalik.com) blog sayfasını aktif olarak kullanacak ve içerik üretecektir. İhtiyaç duyduğu halde kendisine yardım edebilecek üyeler ya da gönüllüler ile çalışabilecektir. Koordinatörün belirlenen aralıklarda rapor sunması zorunludur.

  •                  Sponsorluk Koordinatörü:

      Koordinatörün temel amacı kulübe düzenli ve etkinlikler için geçici sponsorluklar sağlamaktır. Kulübün en kritik koordinatörlerinden birisidir. Sponsorluk için networkten, network için üyeler ve gönüllülerden fayda sağlayabilir. Belirlenen aralıklarda rapor sunması zorunludur.

Öğrenci İşleri Departmanı:

      Öğrenci İşleri Departmanı kulüpte faaliyet göstermek isteyen üye ve gönüllüleri bir havuza toplayacak departmandır. Bilişim koordinatörü ile birlikte oluşturulacak form, kulüp grubuna atılır ve aktif olarak görev almak isteyenlerin doldurulması istenir. Elde edilen veriler analiz edilir ve ihtiyaç dahilinde ihtiyaç duyan departman ya da koordinatöre iş gücü sağlanır. Departmanın belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

  •              İnsan Kaynakları Koordinatörü:

            Koordinatörün temel görevi özellikle birinci sınıfları hedef alarak kulübe üye, gönüllü ve katılımcı sağlamaktır. Belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

Finans Birimi:

     Finans birimi, kulübün muhasebesini tutan ve kulüp kasasının takibini sağlayan birimdir. Belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir