İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan ve temel amacı öğrencilerin kariyerlerine giden yolda onlara destek olmak olan bir öğrenci kulübüyüz 

Ayrıntılı bilgi için Vizyon ve Misyonumuz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Beyazıt Yönetim Zirvesi, Siyasal’lı Olmak, Bürokrasi Konferansları, sertifikalı eğitimler, kariyer geliştirme organizasyonları, interaktif etkinlikler ve çok daha fazlası. Ayrıntılı bilgi için Tüm Etkinlikler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kariyerine giden yolda “kendime daha başka ne katabilirim?” diyen herkese kapılarımız açık. 🙂

İşletme Kulübüne üye olabilmek için ÖKM Üyelik Formunu doldurmanız gerekmektedir. Dilerseniz kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri ile iletişime geçerek formu temin edebilirsiniz.

İşletme Kulübüne üye olabilmek için İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir. Bölüm kulübü olduğumuz için maalesef diğer bölümlerden üye alamıyoruz 🙁 fakat gönüllü olarak faaliyetlerimizde yer alabilirsiniz.

İşletme Kulübü organizasyon şeması bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, Proje ve Organizasyon Departmanı, Pazarlama Departmanı, Öğrenci ilişkileri Departmanı, Finans Birimi ve çeşitli koordinatörlerden oluşmaktadır. Dilerseniz ekibimiz sayfasını ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.

Sabit Faaliyet Kurulu aslı itibari ile Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulunun kulübe karşı önceden belirlenmiş ve sürekli sorumlulukları vardır. Talep edildiğinde Yönetim Kurulu Başkanına ya da Denetleme Kurulu Başkanına rapor verme zorunlulukları bulunmaktadır. 

Dinamik Faaliyet Kurulunun, Sabit Faaliyet Kurulundan farklı olarak bir rapor verme zorunluluğu yoktur. Dinamik Faaliyet Kurulunun kulübe karşı sürekli sorumluluğu da bulunmamaktadır. Dinamik Faaliyet Kurulu Üyelerinin sorumluluğu bir faaliyete gönüllü olmakla başlayıp o faaliyetin bitmesiyle sonra ermektedir. Dinamik Faaliyet Kuruluna üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  Daha önceden belirlenmiş yahut dönem içerisinde belirlenebilecek proje ve organizasyonların düzenlenmesinden, departman içi denetiminden ve mevcut denetimlerin belirlenen aralıklarla raporlanarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına (ikinci yardımcı) teslim edilmesinden sorumlu konumdur. Direk Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı bir şekilde çalışır. Yeni etkinliklerin, kariyer geliştirme gezilerinin ve/veya benzeri etkinliklerin düzenlenmesi ve kulüp üyeleri ya da gönüllüleri tarafından gelen etkinlik isteklerinin değerlendirilerek işleme konulması başkanın görevidir.

Daha çok pazarlama karmasının tutundurma bileşeni üzerine kafa yoran, bunun yanında diğer bileşenleri de göz ardı etmeden kulübümüzün varlığına ve sürekliliğine katkı sağlayacak departman.

Öğrenci İşleri Departmanı kulüpte faaliyet göstermek isteyen üye ve gönüllüleri bir havuza toplayacak departmandır. Bilişim koordinatörü ile birlikte oluşturulacak form, kulüp grubuna atılır ve aktif olarak görev almak isteyenlerin doldurulması istenir. Elde edilen veriler analiz edilir ve ihtiyaç dahilinde ihtiyaç duyan departman ya da koordinatöre iş gücü sağlanır. Departmanın belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

     Finans birimi, kulübün muhasebesini tutan ve kulüp kasasının takibini sağlayan birimdir. Belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

Basın koordinatörü, pazarlama departmanı içerisindeki en kritik koordinatördür diyebiliriz. Gerçekleşen ve gerçekleşecek olan etkinlikler ile ilgili metinler hazırlanması bu koordinatörün görevidir. Bu koordinatör kulübümüzün web sitesinin blog sayfasını aktif olarak kullanacak ve içerik üretecektir. İhtiyaç duyduğu halde kendisine yardım edebilecek üyeler ya da gönüllüler ile çalışabilecektir. Koordinatörün belirlenen aralıklarda rapor sunması zorunludur.

Öğrenciye yönelik kursların, ders takiplerinin ve ders notlarının öğrencilere ulaştırılmasından ve bunların yanında iş sağlayıcılar ile görüşüp öğrencilere iş ve staj imkanı sağlayacak olan koordinatördür.

Kulübün dijital ortama entegresinden sorumlu koordinatör. Bugüne kadar düzenlediğimiz klasik etkinliklerin dijital ortama uyarlanabilirliği ya da dijital ortama yönelik ne tür faaliyetlerin yürütülebileceği üzerine kafa yoran koordinatördür.

      Koordinatörün temel amacı kulübe düzenli ve etkinlikler için geçici sponsorluklar sağlamaktır. Kulübün en kritik koordinatörlerinden birisidir. Sponsorluk için networkten, network için üyeler ve gönüllülerden fayda sağlayabilir. Belirlenen aralıklarda rapor sunması zorunludur.

Koordinatörün temel görevi özellikle birinci sınıfları hedef alarak kulübe üye, gönüllü ve katılımcı sağlamaktır. Belirlenen aralıklarla rapor sunması zorunludur.

  Bilişim koordinatörü kulüp web sitesinin tasarımı, kullanımı, güncellenmesi, hataların giderilmesi, teknik sorunların çözülmesi, etkinlik kayıt ve diğer meseleler için formların oluşturulması, form verilerinin takibinin yapılması ve bu verilerin saklanmasından sorumlu koordinatördür. Belirlenen aralıklarda departman başkanına rapor sunması zorunludur.

Kulüp sosyal medya hesaplarının güncellenmesi, gelen mesajların cevaplanması, gerek görüldüğü taktirde etkinliklerin duyurulması, etkinliklerde fotoğraf ve video çekilmesi ile sorumlu koordinatördür. Rapor sunma gibi bir zorunluluğu olmamasına karşın sosyal medya kullanımında pazarlama departmanına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmazsa görevine son verilebilir.

Kuruluşumuzdan beri (2008) aralıksız sürdürdüğümüz ve alanında devleşmiş firmaların, üst düzey yöneticilerini konuşmacı olarak davet ettiğimiz etkinliğimizdir. Ayrıntılı bilgi için Beyazıt Yönetim Zirvesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BYZ tarihi her yıl Eylül ayında belirlenmekle beraber genellikle Mart ayında gerçekleşmektedir.

BYZ’de konsept her yıl değişmektedir. Örnek vermek gerekirse BYZ’19 konsepti “Yönetimin Fonksiyonları” iken, BYZ’18 konsepti “Geleceğin Finansı ve Finansal Teknolojiler” idi.

Evet, etkinliğimizin sonunda katılım sağlayanlara sertifika verilmektedir.

BYZ’ye öğrenci olsun veya olmasın isteyen herkes katılabilir.

Konuşmacılar  her yıl değişmekle beraber genellikle alanında devleşmiş firmaların üst düzey yöneticileridir.

2011 yılından beri İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültemizden mezun üst düzey devlet görevlilerini ağırladığımız etkinliğimizdir. Ayrıntılı bilgi için Siyasal’lı olmak sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Siyasal’lı olmak etkinliğine sadece İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri katılabilmektedir.

Maalesef 🙁 Siyasal’lı Olmak etkinliği sonrası herhangi bir sertifika ya da katılım belgesi vermiyoruz.

Bürokrasi Konferansları, sertifikalı eğitimler, kariyer geliştirme organizasyonları, interaktif etkinlikler ve çok daha fazlası.Daha fazla bilgi için tüm etkinlikler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.