VİZYONUMUZ

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek; bilgi ve deneyimlerini artırmak,
 • Özel (sanayi, hizmetler) sektörün ve Kamu kesiminin yapısını, işleyiş şartlarını; yönetim, organizasyon ve diğer işletme fonksiyonları hakkındaki her türlü sorunlarını öğrenmeye çalışmak ve bunları teorik ve pratik yöntemlerle, çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
 • Üyelerini çalışma hayatına hazıriayacak eğitim, panel, konferans vb. gibi aktiviteleri organize etmek,
 • Üyelerinin girişimcilik fikirlerini değerlendirip projeler hazırlamak ve bu çalışmalar sırasında üyelerin
  işbirliği, katılım ve paylaşma gibi becerilerini ve girişimcilik ruhlarını geliştirmek,
 • Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak, bu kurumlardaki uzman kişilerin ve genç girişimcilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak…

MİSYONUMUZ

 • Temel misyonumuzun kulüp üyelerimize ve etkinliklerimize katılan herkese “Daha başka ne katabiliriz?” olduğu kulübümüzde her zaman bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak,
 •  Faaliyetlerimize görevli ya da katılımcı olarak iştirak edenlerin faaliyet sonunda mutlu ve daha fazla deneyim kazanmış olarak ayrılmasını sağlamak,
 • Üyelerimizin mümkün olduğunca organizasyon faaliyetlerine katılmasını sağlamak ve ilgili alanda tecrübe kazandırmak,
 • Düzenlediğimiz organizasyonlara her zaman alanında uzman ve tecrübesini rahatlıkla aktarabilen insanları davet etmek,
 • Etkinliklerimize katılan öğrencilerin sadece dinleyen değil, aynı zamanda yönlendiren olması için interaktif etkinlikler düzenlemek,
 • Çeşitli workshoplar ile öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmek, onlara farklı tecrübeler kazandırmak…